::شروع تولید آزمایشی کارخانه MDF نقطه

به گزارش;خبرگزاری صداوسیما، استاندار سمنان در بازدید از مراحل مختلف خط تولید این واحد در شهرک صنعتی سمنان گفت: با بهره برداری از طرح، این مجموعه بعنوان مادر صنایع چوب استان فعالیت های مختلفی را در این زمینه توسعه خواهد داد. محمدرضا خباز از رایز...
1396/ 07 /29

::شرکت در نمایشگاه بین المللی وودکس 2018

شرکت نقطه در نظر دارد امسال نیز مانند سالهای گذشته با شرکت در نمایشگاه بین المللی صنایع چوب، میزبان شما سروران گرامی باشد. جزئیات این همایش به زودی درهمین سایت به اطلاع خواهد رسید.
1396/ 08 /02
Copyright 2017 by Noghteh Co. | Designed By webcade